Η Argirakis Filters l.t.d. κατασκευάζει και εμπορεύεται υψηλής ποιότητας σακκόφιλτρα πολλών και διαφόρων τύπων, με σκοπό την κάλυψη διαφόρων αναγκών αποκονίωσης που προκύπτουν στην βιομηχανία.

Η Argirakis Filters l.t.d. εκπροσωπεί και εμπορεύεται προϊόντα της εταιρίας LHS clean air systems για να καλύψει της ανάγκες του τομέα των Σακκόφιλτρων.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το παρόν προϊών όπως και για τις τεχνικές προδιαγραφές που το απαρτίζουν, παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή αποστείλετε ηλεκτρονικά ή με φαξ την αίτηση πληροφοριών που θα βρείτε στο site μας.