Η Argirakis Filters l.t.d. κατασκευάζει και εμπορεύεται υψηλής ποιότητας Φίλτρο -  σάκους πολλών και διαφόρων τύπων, με σκοπό την κάλυψη διαφόρων αναγκών αποκονίωσης που προκύπτουν στην βιομηχανία.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το παρόν προϊών όπως και για τις τεχνικές προδιαγραφές που το απαρτίζουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή αποστείλετε ηλεκτρονικά ή με φαξ την αίτηση πληροφοριών που θα βρείτε στο site μας.