Η Argirakis Filters l.t.d. εμπορεύεται υψηλής ποιότητας Φίλτρων Απόσμισης που ακολουθούν όλα τα πλαίσια των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες τόσο της ίδιας της εταιρίας όσο και της βιομηχανίας.

Η Argirakis Filters l.t.d. εκπροσωπεί και εμπορεύεται προϊόντα της εταιρίας Pure Air Filtration για να καλύψει της ανάγκες του τομέα των Φίλτρων Απόσμισης.

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το παρόν προϊών όπως και για τις τεχνικές προδιαγραφές που το απαρτίζουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή αποστείλετε ηλεκτρονικά ή με φαξ την αίτηση πληροφοριών που θα βρείτε στο site μας.