Η Argirakis Filters l.t.d. εμπορεύεται υψηλής ποιότητας Ανεμιστήρες που ακολουθούν όλα τα πλαίσια των διεθνών και ευρωπαϊκών διαπιστεύσεων, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες τόσο της ίδιας της εταιρίας όσο και της βιομηχανίας.

Η Argirakis Filters l.t.d. εκπροσωπεί και εμπορεύεται προϊόντα της εταιρίας REITZ VENTILATOREN για να καλύψει της ανάγκες του τομέα των Ανεμιστήρων.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το παρόν προϊών όπως και για τις τεχνικές προδιαγραφές που το απαρτίζουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή αποστείλετε ηλεκτρονικά ή με φαξ την αίτηση πληροφοριών που θα βρείτε στο site μας.